Dobre praktyki są niezbędne, żeby ochronić środowisko naturalne

Są dziedziny, w jakich dobre działania uniemożliwiają stosowanie niecnych praktyk. W największej ilości przypadków te dziedziny mają związek z szeroko pojętym interesem społecznym, co oznacza, że ich działania, przyszłe decyzje i wdrażane projekty, będą miały wpływ na każdego z nas, a też na środowisko naturalne. Nie dziwne, iż w takim temacie mowa o branży budowlanej czy wydobywczej. To tak wielkie przedsięwzięcia, iż w konsekwencji mają one wpływ na każdego z nas i to przez następne pokolenia. Dlatego stworzono specjalne procedury, które mają za zadanie to kontrolować. Najbardziej znana z nich to ocena oddziaływania na środowisko.

ma rzeczowo ocenić wpływ planowanego przedsięwzięcia – budowlanego czy wydobywczego, na środowisko naturalne (w tym także na zdrowie ludzi). Kompleksowość tego typu dokumentu wymaga, ażeby znajdowała się w nim weryfikacja raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jaki powinien być dostarczony przez inwestora danego projektu, a także zyskanie obowiązkowych uzgodnień i opinii prawnych. Jednocześnie, zgodnie z konwencją z Aarhus w takim postępowaniu powinien być zapewniony udział społeczeństwa.
Naturalne składniki
Napisał: Milena Janiczek
Na podstawie: http://www.flickr.com
Ocena oddziaływania na środowisko jest konieczna w wypadku planowanych przedsięwzięć, jakie z wielkim prawdopodobieństwem będą miały wpływ na środowisko. Może też być konieczna na drodze postępowania administracyjnego ochrona środowiska takich przedsięwzięć, jakie widnieją na specjalnej liście „Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”. Jednakże, nie istnieje tak naprawdę lista przedsięwzięć, które mogą znacząco wpłynąć na obszar Natura 2000.

Czy posiadasz kłopot z odnalezieniem intrygujących danych na omawiany temat? Jeśli tak, to nie martw się, tylko prześledź treść (https://dekorianhome.pl/nowoczesna-grafika-do-salonu), a z pewnością się nie rozczarujesz.

W tym sprawach procedura rusza, kiedy jest podejrzenie, że dany projekt może wpłynąć na ten obszar. Procedura ta też nie jest konieczna, jeżeli przedsięwzięcie ma wpływ na środowisko, lecz jego realizacja jest zawarta w planach ochrony obszaru Natura 2000.Ocena oddziaływania środowiska bierze też pod uwagę pośredni i bezpośredni wpływ konkretnego projektu na środowisko, co zawiera się w obszarze warunków funkcjonowania ludzi, dóbr materialnych, zabytków czy dostępności kopalin.

Jeśli ten wpis Cię zaintrygował, to także ta optymalna strona (http://impeco.pl/suszarki-do-rak) okaże się dla Ciebie nie mniej interesująca więc kliknij na nią.

Sprawdzane są też możliwości, ażeby zmniejszyć negatywny wpływ konkretnego przedsięwzięcia na środowisko, przy tym określany jest zasięg monitoringu.
Te wszystkie działania mają na celu ochronić ludzi i środowiska naturalnego przed zgubnymi skutkami wielkich, ingerujących w nasze życie, projektów. Nikt przecież nie podważy zalet rozwoju, jest to bardzo istotne w każdej dziedzinie, jednocześnie musimy mieć na uwadze, że rozwój tak, ale nie za wszelką cenę.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2019-10-21 02:01:00
Tagi: ochrony środowiska